Lösning

Kabelförgreningar från vattenkraftstationen

2020-10-29
Kabelförgreningar av vattenkraftstation   

Produktbeskrivning 

Givarens kabel i oljetanken är placerad i korrugeringsrörets förgreningar.Kabelns förgreningar ligger utanför oljetanken och sedan installeras temperaturgivaren. Kablarna utanför oljetanken är fixerade och det är inte nödvändigt att koppla om under underhåll.




Ansökans 


Den appliceras i ledning av sensorn utanför oljetanken på vattenkraftgenereringssatsen.


Funktioner

â € ¢ Ledningsstrukturen är kompakt med enkel installation och enkelt underhåll.

â € ¢ Kabeln kan fästas utanför oljetanken under en längre tid, så den behöver bara koppla bort kontakten och byta ut det sensururing underhållet, vilket förbättrar underhållseffektiviteten avsevärt.

â € ¢ Kabellängden och kabelns längd kan anpassas efter enhetens storlek.

â € ¢ Den är skyddad av en metallslang av rostfritt stål som undviker mekanisk skada på ledaren och underlättar ledningar på plats.


Modellval